October 19th, 2009

Tarkus

(no subject)

v new-yorke negry obraschyayutsya k belym "sir", a k chernym "my man". po krayney mere v neoficialnoy obstanovke. takaya u nih fishka...

)))
  • Current Mood
    good good